PrivacyverklaringWitteveen+Bos respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Witteveen+Bos verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.


1. Doeleinden van de verwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Witteveen+Bos over u verzamelt via deze website. Witteveen+Bos gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden: - afhandeling van de door u aangevraagde informatie; - samenstelling van gebruikersstatistieken; - beveiliging en verbetering van de website; - nadere informatievoorziening.


2. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Witteveen+Bos verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Witteveen+Bos heeft verstrekt. Hierondkkjggkjjer vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Witteveen+Bos verwerkt: - naam; - IP-adres; - gebruiksgegevens over uw activiteiten op de website; - overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, die u verstrekt in correspondentie en/of die u telefonisch verstrekt.


3. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de nieuwsbrief blijven uw persoonsgegevens bewaard zolang u informatie over relevante ontwikkelingen van de quickscan-tool wenst te ontvangen. Als u geen nieuwsbrief over dit onderwerp wil ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven door contact met ons op te nemen via communications@witteveenbos.com.


4. Delen van persoonsgegevens met derden

Witteveen+Bos deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming, behalve als er sprake is van één van de volgende gelimiteerde situaties: - specifieke service Witteveen+Bos deelt informatie met vertrouwde bedrijven die specifieke services leveren voor de website, zodat Witteveen+Bos aan uw verzoeken kan voldoen. Deze bedrijven gebruiken deze informatie voor geen andere doeleinden dan voor de specifieke service aan de website; - wettelijke vereisten en onderzoeken Witteveen+Bos zal uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken als dit wettelijk verplicht is of als Witteveen+Bos te goeder trouw meent dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: · te voldoen aan wettelijke verplichtingen; · de rechten van Witteveen+Bos te beschermen en/of fraude te voorkomen; · Witteveen+Bos te beschermen tegen misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofd gebruik van haar producten of diensten; · de persoonlijke veiligheid of eigendommen van medewerkers, gebruikers of het publiek te beschermen. Dit betekent onder andere dat als u valse of misleidende registratie informatie geeft of als u zichzelf probeert voor te doen als iemand anders, deze informatie kan worden bekendgemaakt aan een derde partij.


5. Geautomatiseerde besluitvorming

Witteveen+Bos neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen aan de hand van persoonsgegevens geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.


6. Cookies

Witteveen+Bos gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Witteveen+Bos gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Witteveen+Bos aan de hand van de cookies de website optimaliseren.


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via communications@witteveenbos.com.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar communications@witteveenbos.com. Witteveen+Bos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Witteveen+Bos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


8. Beveiliging persoonsgegevens

Witteveen+Bos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Witteveen+Bos via communications@witteveenbos.com.