Input

Op deze pagina voer je de kenmerken van jouw dijk in. Daarna voert de quickscan-tool op basis van de hydrologische situatie en de benodigde verlaging van de stijghoogte een berekening uit van het af te voeren debiet (waterbezwaar) en de kosten voor aanleg en beheer van het drainagesysteem. Deze berekening wordt voor ieder afzonderlijk type drainagesysteem (horizontale drain, verticale putten, en grindkoffer) apart uitgevoerd.

Na afloop van iedere berekening kan je de invoerwaarden downloaden als tekst-bestand. Het tekst-bestand kan je zelf aanpassen voor een volgende berekening.

Let op: de berekening kan even duren!

Geometrie van de dijk

Bodemopbouw

Oppervlaktewater

Drainagesysteem

Verticale bronnen

Grindkoffer

Algemene projectgegevens