Third slide

Quickscan-tool

De quickscan-tool drainagetechnieken geeft een eerste indruk van de toepassing van een drainagesysteem voor een specifieke dijklocatie. De tool berekent het debiet dat uit een drainagesysteem kan komen en de kosten van aanleg (en beheer). De tool is bedoeld om in de verkenningsfase van een dijkversterkingsproject een beeld te krijgen van de inzetbaarheid van een drainagesysteem. Het is een quickscan die helpt in de afweging van de verschillende dijkversterkingstechnieken. Deze afweging zal door de gebruiker zelf gedaan moeten worden. De handreiking ‘Drainagesysteem in de verkenning’ kan hier behulpzaam bij zijn.

Na het accepteren van onderstaande disclaimer start de tool direct. Voer vervolgens de kenmerken van jouw dijk in, of start eerst met een voorbeeld.

Disclaimer:

Deze webapplicatie is bedoeld om op quickscan-niveau een indruk te krijgen van de effectiviteit en kosten voor drainagesystemen. De webapplicatie is niet geschikt voor het maken van ontwerpen of vergunningaanvragen. Iedere initiatiefnemer zal aanvullend onderzoek moeten doen om een drainagesysteem daadwerkelijk te kunnen ontwerpen en toepassen. Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoudelijke stappen die de quickscan-tool maakt vindt je op onze uitleg pagina. De opzet van de tool is besproken met een externe klankbordgroep.

Akkoord, en start quickscan-tool